The sounds of freedom: Ukrainian orchestral music

24.06.2023, 19:30
Christianskirche, Hamburg

Mriya Orchestra, conductor- Marharyta Hrynyvetska
Sofia Oganesian- harpsichord (Bortnyansky Harpsichord concerto)
Vlada Shchavinska- soprano
Hanna Tsurkan- violin


Any donations are welcome upon entrance